Zapytanie ofertowe – wynajem sal

W związku z realizacją projektu „Własna firma Twoją szansą!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 07. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.03. Zakładanie działalności gospodarczej zapraszamy do składania ofert na wynajem sal.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1021976

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz