Wyniki oceny formalnej

Szanowni Państwo,

informujemy, że została zakończona ocena formalna złożonych Wniosków przyznanie o dotacji wraz załącznikami. Wszystkie złożone Wnioski oceniono pozytywnie pod kątem formalnym i zostaną one przekazane do oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Wniosków.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz