Wstępna lista rankingowa

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła wstępną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Wstępna lista rankingowa została załączona poniżej.

Jednocześnie informuję, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również drogą e-mailową, dlatego prosimy o odebranie e-maila i potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Osoby, które uzyskały mniej niż 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia, tj. poniżej 54 punktów, mogą w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny, dostarczyć do Biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania odwołań znajdują się w Regulaminie rekrutacji w par.9.

wstępna lista rankingowa_27_04_2017

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz