Termin naboru wniosków – wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo,

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami będą przyjmowane w Biurze projektu (ul. Rodziewiczówny 18b, Nysa) od 13 do 15 listopada 2017 roku. Proszę zwrócić uwagę, by wnioski wraz z załącznikami były składane w dwóch egzemplarzach (zgodnie z § 3 pkt. 18 b Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w § 3 i 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego został przedstawiony w §3 pkt 24 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz