Podstawowa lista rankingowa

Szanowani Państwo,

 

poniżej publikujemy Podstawową listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji zaakceptowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Osoby, które znajduję na miejscach 1-68 zostaną zaproszone do podpisania umowy na otrzymanie dotacji.

Osoby, które znalazły się na miejscach 69-81 oraz których wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowania mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku.

UWAGA! Numery  wniosków na Podstawowej liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym. 

podstawowa lista rankingowa

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz