Lista rankingowa po odwołaniach

Szanowani Państwo,

 

poniżej publikujemy  Listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji po odwołaniach zaakceptowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Osoby, które znajduję na miejscach 1-12 „Listy rankingowej osób, których wnioski zostały
rekomendowane do uzyskania dofinansowania” zostaną zaproszone do podpisania umowy na otrzymanie dotacji.

Osoby, które znalazły się na „Liście rezerwowej osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie, ale nie uzyskały
dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych” mogą uzyskać dofinansowanie jedynie w przypadku rezygnacji osoby, której wniosek został rekomendowany do dofinansowania. O ewentualnych rezygnacjach będziemy informować na bieżąco.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku.

UWAGA! Numery  wniosków na Liście rankingowej po odwołaniach są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym. 

lista rankingowa po odwołaniach

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz