Wyniki rekrutacji – ostateczna lista rankingowa

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła ostateczną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Ostateczna lista rankingowa została załączona poniżej.

Jednocześnie informuję, że wszystkie osoby drogą e-mailową otrzymały także informację o ostatecznych wynikach rekrutacji,

W wiadomościach przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymaliście Państwo informację nt. podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych oraz daty pierwszego spotkania z doradcą, dlatego prosimy o odebranie e-maila i potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Ostateczna lista rankingowa_11_05_2017

Zapytanie – usługi cateringowe

W związku z realizacją projektu „Własna firma Twoją szansą!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 07. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.03. Zakładanie działalności gospodarczej zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług cateringowych.

Informacje dotyczące szczegółów zapytania oraz formy składania ofert dostępne poniżej:
Szacowanie wartości zamówienia catering

Wstępna lista rankingowa

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła wstępną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Wstępna lista rankingowa została załączona poniżej.

Jednocześnie informuję, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również drogą e-mailową, dlatego prosimy o odebranie e-maila i potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Osoby, które uzyskały mniej niż 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia, tj. poniżej 54 punktów, mogą w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny, dostarczyć do Biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania odwołań znajdują się w Regulaminie rekrutacji w par.9.

wstępna lista rankingowa_27_04_2017

Termin ogłoszenia wyników Komisji Rekrutacyjnej

Szanowni Państwo,

wyniki obrad Komisji Rekrutacyjnej i lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu.

Zapytanie – członek Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków

W związku z realizacją projektu „Własna firma Twoją szansą!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 07. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.03. Zakładanie działalności gospodarczej zapraszamy do składania ofert na: świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych z załącznikami (w ramach części 1) i/lub członka Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego z załącznikami (w ramach części 2 i 3).

Informacje dotyczące szczegółów zapytania oraz formy składania ofert dostępne poniżej:
Szacowanie wartości zamówienia 03_WF_2017
Szacowanie wartości zamówienia 03_WF_2017_Załącznik nr 1
Szacowanie wartości zamówienia 03_WF_2017_Załacznik nr 2

Wyniki postępowania nr 02/WF/2017

Szanowni Państwo,
w załączniku wyniki rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 02/WF/2017.

informacja o wyniku postępowania _02_WF_2017-sprostowanie

Przedłużenie rekrutacji do 3 marca 2017r.

Szanowni Państwo,

rekrutacja do projektu została przedłużona do 03 marca 2017r. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą polską w siedzibie biura projektu w Nysie przy ulicy Rodziewiczówny 18b (pokój nr 2).

UWAGA! Zmiana dokumentów rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

 

w dniu 27 lutego 2017 w zakładce Dokumenty do pobrania zmieniliśmy część dokumentów związanych z rekrutacją i uzyskaniem dotacji w ramach projektu „Własna firma Twoją szansą!”. Zmiana wynika z wprowadzonego przez IP obowiązkowego dla Kandydatów i Uczestników oświadczenia o nieposiadaniu długów. Zmienione dokumenty na końcu nazwy posiadają datę 27_02_2017.

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

W związku z realizacją projektu „Własna firma Twoją szansą!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 07. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.03. Zakładanie działalności gospodarczej zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1021988

Zapytanie ofertowe – wynajem sal

W związku z realizacją projektu „Własna firma Twoją szansą!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 07. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.03. Zakładanie działalności gospodarczej zapraszamy do składania ofert na wynajem sal.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1021976