Wprowadzone przez Klaudia Rzeczkowska

Lista rekomendacja – przedłużone wsparcie pomostowe

Szanowani Państwo,   poniżej publikujemy  Listę rekomendowanych wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zaakceptowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Na liście wskazano miesięczną kwotę rekomendowanego wsparcia. UWAGA! Numery  wniosków na Liście rankingowej po odwołaniach są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym. lista rekomendacji

Termin naboru wniosków – przedłużone wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo, Wnioski o przyznanie przedłożonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami będą przyjmowane w Biurze projektu (ul. Rodziewiczówny 18b, Nysa) od 20 lutego do 1 marca 2018 roku. Proszę zwrócić uwagę, by wnioski wraz z załącznikami były składane w dwóch egzemplarzach (zgodnie z § 3 pkt. 19 b Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). Proszę zwrócić by do wniosku były dołączone: zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu ze składkami na ubezpieczenia… Czytaj więcej Termin naboru wniosków – przedłużone wsparcie pomostowe

Lista rekomendacji – wsparcie pomostowe

Szanowani Państwo,   poniżej publikujemy  Listę rekomendowanych wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zaakceptowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Na liście wskazano miesięczną kwotę rekomendowanego wsparcia. UWAGA! Numery  wniosków na Liście rankingowej po odwołaniach są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym. lista rekomendacji

Termin naboru wniosków – wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo, Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami będą przyjmowane w Biurze projektu (ul. Rodziewiczówny 18b, Nysa) od 13 do 15 listopada 2017 roku. Proszę zwrócić uwagę, by wnioski wraz z załącznikami były składane w dwóch egzemplarzach (zgodnie z § 3 pkt. 18 b Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w § 3 i 5 Regulaminu… Czytaj więcej Termin naboru wniosków – wsparcie pomostowe

Lista rankingowa po odwołaniach

Szanowani Państwo,   poniżej publikujemy  Listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji po odwołaniach zaakceptowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Osoby, które znajduję na miejscach 1-12 „Listy rankingowej osób, których wnioski zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania” zostaną zaproszone do podpisania umowy na otrzymanie dotacji. Osoby, które znalazły się na „Liście rezerwowej osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie, ale nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych” mogą uzyskać dofinansowanie… Czytaj więcej Lista rankingowa po odwołaniach

Podstawowa lista rankingowa

Szanowani Państwo,   poniżej publikujemy Podstawową listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji zaakceptowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Osoby, które znajduję na miejscach 1-68 zostaną zaproszone do podpisania umowy na otrzymanie dotacji. Osoby, które znalazły się na miejscach 69-81 oraz których wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowania mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o… Czytaj więcej Podstawowa lista rankingowa

Poradnik- Etapy po ocenie biznesplanu

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy poradnik, w ramach którego zostały ujęte poszczególne etapy po ocenie biznesplanu. Informacje zawarte w niniejszym poradniku są oparte na Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Własna firma Twoją szansą!”. W przypadku ewentualnych rozbieżności lub braku doprecyzowania wybranych kwestii każdorazowo wiążące są zapisy zawarte Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Własna firma Twoją szansą!”. Etapy po ocenie… Czytaj więcej Poradnik- Etapy po ocenie biznesplanu

Wyniki oceny formalnej

Szanowni Państwo, informujemy, że została zakończona ocena formalna złożonych Wniosków przyznanie o dotacji wraz załącznikami. Wszystkie złożone Wnioski oceniono pozytywnie pod kątem formalnym i zostaną one przekazane do oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Wniosków.

Termin naboru Wniosków o przyznanie dotacji

Szanowni Państwo, Wnioski o przyznanie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) będą przyjmowane w Biurze projektu (ul. Rodziewiczówny 18b, Nysa) od 23 do 30 czerwca 2017 roku. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w §5 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.