Zapytanie – członek Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków

W związku z realizacją projektu „Własna firma Twoją szansą!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 07. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.03. Zakładanie działalności gospodarczej zapraszamy do składania ofert na: świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych z załącznikami (w ramach części 1) i/lub członka Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego z załącznikami (w ramach części 2 i 3).

Informacje dotyczące szczegółów zapytania oraz formy składania ofert dostępne poniżej:
Szacowanie wartości zamówienia 03_WF_2017
Szacowanie wartości zamówienia 03_WF_2017_Załącznik nr 1
Szacowanie wartości zamówienia 03_WF_2017_Załacznik nr 2

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz